CEO Lương Bảo Trung

Tổng Giám Đốc Sàn Giao Dịch Bất Động Sản An Trung Land

CEO Lương Bảo Trung là 1 người rất tâm huyết với Bất Động Sản, Anh đã có những thành tựu rất to lớn trên con đường sự nghiệp vững vàng của mình và anh đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ muốn làm giàu và có tâm huyết với Bất Động Sản.

Call 

Call 

Phạm Quốc Khánh

 Sales Team Leader

02

Call 

Nguyễn Thanh Sơn

 Sales Team Leader

03

Call 

Trang Bích Hằng

 Sales Team Leader
 

01

Liên hệ công việc với các sales

OUR TEAM

Call 

Lê Thành Đạt

Chuyên viên Tư vấn

Call 

Nguyễn Quyết Tiến

Chuyên viên Tư vấn

Call 

Nguyễn Vũ Hưng

Chuyên viên Tư vấn

Call 

Nguyễn Thị Bạch Mai

Chuyên viên Văn phòng

Call 

Trương Thanh Quý

Chuyên viên Marketing

Call 

Trương Ngọc Anh

Chánh Văn phòng

Call 

Nguyễn Quốc Khánh

Chuyên viên Tư Vấn

Call 

Nguyễn Minh Thanh

Chuyên viên Tư Vấn

Call 

Nguyễn Thị Hồng Trâm

Chuyên Viên Tư Vấn